Avís legal

Informació dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

D’acord amb allò disposat en la vigent Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre, l’informem que les dades que ens proporcioneu formaran part d’un Fitxer del qual és responsable FUNDACIÓ MARIANAO.

 Posem en el seu coneixement el dret que us assisteix d’oposició, d’accés, rectificació i cancel·lació al fitxer on consten les vostres dades, tal i com ho contempla la Llei Orgànica 15/1999 mitjançant el que disposa el R.D. 1720/2007, de 21 de desembre. En cas de voler exercir qualsevol dels drets esmentats, us podeu adreçar a FUNDACIÓ MARIANAO, Plaça Joan N. Garcia-Nieto, s/n, 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT.

Drets imatge

El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa la inscripció als tallers expresa el consentiment per publicar fotografies i vídeos on surtin participants que hi siguin clarament identificables.

Responsable del tractament: Projecte Vente Pa’Ka

Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de comunicació i difusió del projecte.

Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat.

Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu consentit prèviament.

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.