Durant una nit els i les joves podrem gaudir d’un espai únic, l’unic que necesites són rodes, de qualsevol tipus! Patins, patinets, bicicletes, etc. Una nit festiva on us esperen jocs, competicions i proves però sobretot bon ambient.